Małgorzata Dominiak
Kancelaria Europejskiego Rzecznika Patentowego

W czym mogę pomóc:

Wynalazki

 • Przygotowanie opisów patentowych
  rozwiązań z różnych dziedzin techniki i zgłaszanie ich w procedurze krajowej, europejskiej i międzynarodowej
 • Prowadzenie postępowań o uzyskanie patentu
 • Koordynowanie postępowań patentowych poza granicami kraju we współpracy z lokalnymi pełnomocnikami

Wzory użytkowe

 • Zgłaszanie wzorów użytkowych
  i prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP
 • Konwersja zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego

Badania patentowe

 • Badania stanu techniki
 • Badania zdolności patentowej
 • Badania czystości patentowej (FTO)
 • Monitorowanie konkurencji
 • Badania pod wnioski o dofinansowanie
 • Badania szyte na miarę

Walidacje patentów europejskich
i tłumaczenia

 • Składanie wniosków o walidację patentów europejskich
 • Przygotowanie tłumaczeń patentów

Dodatkowe Prawo Ochronne (DPO/SPC)

 • Przygotowanie dokumentacji i składanie wniosków o dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin

Postępowania sporne

 • Doradztwo techniczne w postępowaniach spornych

O mnie

Jestem krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym (EQE) i pełnomocnikiem przed Jednolitym Sądem Patentowym z wykształceniem biotechnologicznym, posiadającym 10-letnie doświadczenie
w dziedzinie własności intelektualnej. Wiedzę i umiejętności zdobywałam w renomowanych warszawskich kancelariach patentowych. Specjalizuję się w ochronie rozwiązań z dziedziny biologii, biotechnologii, farmacji, medycyny i chemii, ale nieobce są mi również inne dziedziny techniki. Pomagam w uzyskiwaniu ochrony dla rozwiązań technicznych, zarządzaniu własnością intelektualną, budowaniu portfolio patentowego i w innych związanych z tym kwestiami.