Szukaj
Close this search box.
Kancelaria Europejskiego Rzecznika Patentowego - logo

Wynalazki i wzory użytkowe

Wynalazki to rozwiązania o charakterze technicznym, które cechują się nowością, nieoczywistością i zastosowaniem przemysłowym. Na wynalazek można uzyskać patent, który chroni rozwiązanie przez okres do 20 lat od daty jego zgłoszenia w urzędzie patentowym (w przypadku produktów leczniczych i środków ochrony roślin, 20-letni okres ochrony można przedłużyć w ramach dodatkowego prawa ochronnego). Poprzez uzyskanie ochrony patentowej, otrzymujemy prawo zakazania innym komercyjnego używania wynalazku na terytorium, na którym patent obowiązuje.

wynalazki wzory użytkowe

Czym jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy, podobnie jak wynalazek, należy do kategorii rozwiązań technicznych. Ochrona wzoru w Polsce wynosi maksymalnie 10 lat od daty jego zgłoszenia w urzędzie. Aby uzyskać ochronę, wzór użytkowy musi być nowy oraz musi posiadać charakter techniczny i przemysłowe zastosowanie. Dodatkowym wymogiem jest trwała postać wzoru lub jego funkcjonalnie powiązanych części. Prawa ochronnego nie uzyskają zatem rozwiązania niezdeterminowane przestrzennie np. sposoby, roztwory.

Jak przebiega zgłoszenie?

W pierwszym etapie przygotowuję opis wynalazku/wzoru użytkowego w ścisłym kontakcie z twórcami rozwiązania. Zwykle podczas tworzenia opisu zadaję wiele pytań, aby możliwie jak najdokładniej opisać rozwiązanie. Współpraca z wynalazcami jest kluczowa z uwagi na ich fachową wiedzę, dzięki której możemy wykazać przewagę rozwiązania nad tymi znanymi ze stanu techniki. W zależności od strategii, dostosowuję kształt opisu do wymogów danego urzędu patentowego.

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd przeprowadza badanie formalno-prawne otrzymanej dokumentacji. Następnie, wyznaczony ekspert dokonuje przeszukania stanu techniki pod kątem podobnych rozwiązań. Z poszukiwania zostaje sporządzony raport, wskazujący odnalezione dokumenty.

W trakcie postępowania składam odpowiedzi na pisma urzędu w porozumieniu ze zgłaszającym i twórcami, których fachowa wiedza stanowi dla mnie nieocenioną pomoc. Jako krajowy i europejski rzecznik patentowy reprezentuję klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym i Światową Organizacją Własności Intelektualnej. W przypadku postępowań w innych krajach, pośredniczę w kontaktach między zgłaszającym a lokalnym rzecznikiem patentowym, uprawionym do występowania przed danym urzędem.

Dlaczego warto zgłaszać wynalazki i wzory użytkowe?

Zapewnienie ochrony swoim innowacjom jest nie do przecenienia. Patentowanie to zazwyczaj najskuteczniejszy sposób na zapewnienie sobie wyłączności na korzystanie z konkretnego rozwiązania i kontroli nad tym, w jaki sposób będzie użytkowane przez innych. Efektywna ochrona zachęca również do dalszej pracy naukowej i tworzenia kolejnych innowacji, a tym samym stymuluje postęp technologiczny.

Jeśli do tej pory nie miałeś do czynienia z procedurą patentową i nie masz pojęcia, jakich formalności należy w związku z tym dopełnić, nasza kancelaria służy pomocą. Wspieramy swoich klientów na każdym etapie postępowania przed urzędem patentowym. We współpracy z nami uzyskanie ochrony dla twojego rozwiązania wymaga od Ciebie minimum wysiłku.

Zapraszam do kontaktu